ફ્રેન્ડસ એન્ડ ફ્રેન્ડસ તથા બિન્દાસ બોયઝ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત માંડવી-કચ્છ મધ્યે બારમતી સંપ્રદાયના પવિત્ર માગ સ્નાન વ્રતની મહિમાને સરળ કચ્છી ભાષામાં “મામૈદેવ પુરાણ કથા” નું ભવ્ય આયોજન કરેલ છે. દરેક ધર્મ પ્રેમી ભાઈ બેહનો ને બહોળી સંખ્યામાં પધારવા હાર્દિક આમંત્રણ આપવામાં આવે છે.

કથાકાર :- દાસ કિશન કાનજીભાઈ કોચરા.
(મહેશ્વરી સમાજના ધરમ કથાકાર)

દિનાંક: ૨૦/૦૧/૨૦૧૨ સુક્રવાર

સમય: બપોરે ૩:૦૦ થી ૬:૦૦

દિનાંક: ૨૧/૦૧/૨૦૧૨ શનિવાર

સમય: બપોરે ૩:૦૦ થી ૬:૦૦

દિનાંક: ૨૨/૦૧/૨૦૧૨ રવિવાર

સમય: સવારે ૯:૦૦ થી ૧૨:૦૦  તથા બપોરે ૩:૦૦ થી ૬:૦૦

(૨૨/૦૧/૨૦૧૨ ના બપોરે જમવાની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે)

કથા નું સ્થળ: શ્રી માંડવી મહેશ્વરી (મેઘવાર) સમાજવાડી,
સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, લાયજા રોડ, માંડવી-કચ્છ.

મુખ્ય યજમાન: પરમ પૂજ્ય શ્રી પીર સાહેબ શ્રી નારણભાઈ જખુભાઈ લાલણ
પરમ પૂજ્ય શ્રી અધપીર સાહેબ શ્રી પચાણભાઈ મુળરાજ લાલણ

આયોજક: ફ્રેન્ડસ એન્ડ ફ્રેન્ડસ તથા બિન્દાસ બોયઝ ગ્રુપ, માંડવી-કચ્છ

સંપર્ક: શ્રી ખુશાલ કે. ફુફલ  (૯૭૩૭૭૨૨૧૦૮, ૮૮૬૬૬૦૫૦૦૮)
શ્રી જીતેશ જી. પારિયા (૯૦૩૩૭૨૩૭૯૭)

4 Response Comments

 • babulal khimji dungarkhiaNovember 25, 2011 at 11:27 am

  dharmachar
  mandvi maheshwari samaj ne khub khub abhinandan
  babulala khimji dungarkhia
  oman muscat
  mo…+96893283536

 • ramjiratadDecember 14, 2011 at 6:27 am

  Ratad Ramji Ratanbhai (poldiya) mobail.9879568916 gandhidham

 • Mohan Devraj ThontyaFebruary 16, 2012 at 8:05 am

  The storytelling in our community is a long ancient tradition which should be continued. If these are recorded may be useful for the historians and the folklorists.

 • Anup KariaApril 10, 2012 at 8:09 am

  Dharmachaar & Karam Joar

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.