Please open Admin -> Appearance -> Menus Setting

Mandavgarh is situated at a distance of about 157 km from Ujjain(holy City) and 100 km. from Indore city of Madhya Pradesh. Nowadays popularly known as Mandu, at an elevation of 633 metres (2079 feet) above the sea level. and extends for 13 km (8 miles) along the crest of the Vindhyachal Range, overlooking the […]

Read More

ધર્માચાર મિત્રો… આજે આપણે આપણા મહેશપંથનાં પાયાના છત્રીસ દ્રોક(નિયમ)માં આવતા “ધર્માચાર – કરમ કે ઉજાર” વિશે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જેનો આપણા રોજિંદા જીવનમાં સવારે અથવા જ્યારે આપણાં મહેશ્વરી ભાઈ-બહેનોને મળવાનું થાય છે ત્યારે આપણે એકબીજાને કહીએ છીએ. ‘ધર્માચાર’ એટલે આપણાં ધરમ(ધર્મ)નું આચરણ કરવું, ધરમનાં નિયમ પ્રમાણે વર્તવું. કરમ કે ઉજાર(જુહાર) એટલે આપણને મળેલા અમુલ્ય માનવ […]

Read More